အခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲပွဲကြမ်းနေတာ

ဗီဒီယို အခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲပွဲကြမ်းနေတာ ကို 2023-01-23 တွင် အပ်လုဒ်လုပ်ခဲ့သည်။. ဗီဒီယိုကြာချိန်- 07:30 မိနစ်. အောက်တွင် နောက်ထပ် ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုပါ။

မျက်နှာမှတ်မိခြင်းအသုံးပြု၍ ဗီဒီယိုများကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။

ကျပန်းဗီဒီယိုများ