ဘာဂျာရောအလိုးပါကောင်းတဲ့ ကိုပြောင်ကြီး

ဗီဒီယို ဘာဂျာရောအလိုးပါကောင်းတဲ့ ကိုပြောင်ကြီး ကို 2023-01-23 တွင် အပ်လုဒ်လုပ်ခဲ့သည်။. ဗီဒီယိုကြာချိန်- 04:39 မိနစ်. အောက်တွင် နောက်ထပ် ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုပါ။

ကျပန်းဗီဒီယိုများ